Forskning: Progesteron hjælper mod for tidlig fødsel

Gået i glemmebogen. På Sønderborg 
Sygehus hjalp man Helle Kaubak med at 
gennemføre to graviditeter i 1978
ved hjælp af progesteron. Læs hendes 
historie i artiklen.
Læser man overskrifter i medierne, kan det se ud, som om problemer med ufrivillig abort og for tidlig fødsel er en fuldstændig gåde, som vi må i gang med at undersøge. Men sådan er det ikke. En væsentlig årsag til ufrivillig abort er forlængst blevet afdækket af forskerne, og på Center for Naturlig Hormonterapi giver vi denne viden videre til de NHT-vejledere, vi uddanner. Vi har allerede hjulpet mange til at føde et sundt barn. Vi kalder dem "progesteron-babyer". Det er der en grund til. Også danske læger har haft denne viden, men den er blevet glemt igen. Læs her om den forskning, der hjælper kvinder med at gennemføre en graviditet - og se det store, engelske studie fra maj 2019, som bekræfter, at progesteron hjælper mod ufrivillig abort.

Kan et enkelt hormon forhindre sorgen over en ufrivillig abort? spurgte Julie Cook i Daily Mail i juli 2014. Hun havde oplevet 2 mislykkede graviditeter, men tredje gang blev der gjort noget ved det - for da boede hun tilfældigvis i Italien, og her er det ganske almindeligt, at man giver tilskud af
progesteron, hvis der er risiko for at miste barnet. Det var, hvad hendes italienske læge gav hende - og så gennemførte hun graviditeten. I dag har hun 2 børn.

Det er ikke bare et enkeltstående tilfælde. Der ligger forskning bag. Også forskning, som burde være kendt i Danmark - om ikke andet, så fordi det også har været omtalt i danske aviser.
"Spytprøve kan afsløre for tidlig fødsel" hed det i Ekstra Bladet.

Artiklen bygger på et forsøg fra 2009, publiceret i det anerkendte tidsskrift Obstetrics & Gynaecology, der viser en klar sammenhæng mellem for lavt progesteron-niveau og risiko for for tidlig fødsel:
Se forsøget her.

Et metastudie fra 2013 bekræfter dette. Her har man udelukkende set på randomiserede, dobbelt-blindede, placebo-kontrollerede studier - den højeste standard for videnskabelige forsøg - og konklusionen er, at naturligt progesteron forbedrer chancerne for kvinder, der er i høj risiko for at føde for tidligt.
Se studiet her.

Siden 1980 har man forsket i progesteron til kvinder med fertilitetsproblemer på "The Pope Paul VI Institute" i USA. Her har de også forklaringen på, hvorfor det ikke er alle studier, der viser, at progesteron gør en forskel. Det skal nemlig gives individuelt. Den samme dosering til alle er ikke optimalt, for det afgørende er at give det, der mangler. Man skal med andre ord måle progesteron-niveauet i sammenhæng med niveauerne af de andre hormoner, så man kan genskabe den rigtige balance imellem dem.

Det er netop, hvad du får tilbudt hos en NHT-vejleder. En test af dine hormon-niveauer og vejledning i, hvad der skal til for at genoprette balancen. Forskningen viser, at det kan hjælpe dig til at gennemføre din næste graviditet.

Her kan du se Pope Paul-instituttets oversigt over forskellige niveauer og deres tilhørende anbefalinger - samt en beskrivelse af deres forskning:
Progesterone Support in Pregnancy

Mangel på progesteron er ikke den eneste årsag til ufrivillig abort. Men det er en hyppig årsag, som generelt bliver overset i det danske sundhedsvæsen, og det er trist at se, hvordan denne viden simpelthen er gået tabt. Herhjemme kan Helle Kaubak huske, hvordan danske læger allerede i 1978 var i stand til at afhjælpe ufrivillig abort med tilskud af progesteron. Du kan læse hele hendes beretning herunder.

"I efteråret 1976 aborterer jeg spontant og meget voldsomt og får en udskrabning på Glostrup Sygehus, hvor der ikke gøres yderligere tiltag – hverken samtale eller undersøgelse – trods det, at jeg var temmelig rystet over at abortere. I 1977 aborterer jeg igen og sendes atter hjem uden yderligere snak eller undersøgelse.  Da jeg igen bliver gravid i 1978 er jeg flyttet til Sønderborg, og bliver der af overlægerne Erichsen og Kjeldsen på Sønderborg Sygehus taget godt hånd om. Der spørges grundigt ind til mine forrige graviditeter og der tages blodprøver m.m. Jeg bliver sat i behandling med progesteron stikpiller de første måneder af min nye graviditet (har gemt nogle af æskerne fra dengang som et godt minde) og det lykkes mig at gennemføre graviditeten og føder en velskabt dreng i januar 1979. Da jeg efterfølgende bliver gravid med mit andet barn, bliver jeg igen fra Sønderborg Sygehus uden spørgsmål sat i gang med progesteron de første par måneder af graviditeten. Jeg føder en velskabt pige. Nogle år senere bliver jeg igen gravid, men jeg når ikke at komme i progesteronbehandling - og aborterer."

Vi går rundt og tror, at vi hele tiden bliver klogere og klogere, fordi der sker en systematisk vidensindsamling i sundhedsvæsnet. Men alt for tit oplever man, at det ikke sker, når det gælder naturlige stoffer som f.eks. progesteron, der ikke kan patenteres. De stoffer har ikke medicinalindustriens penge i ryggen, og derfor er der ikke ressourcer til at følge op på og fastholde de gode resultater. Derfor er det også vigtigt, at vi ser til udlandet og tager ved lære af den forskning, der findes dér. Det gør vi systematisk på Center for Naturlig Hormonterapi.

Stort studie bekræfter: Progesteron modvirker ufrivillig abort
Læs mere om patenternes betydning her.
Læs mere om værdien af spytprøver her.
Find en NHT-vejleder.
Læs om uddannelsen til NHT-vejleder her.