Progesteron mod skader på hjernen

Skader på hjernen efter sportsulykker, fald eller færdselsulykker o.l.  er et stort problem i hele verden. Alene i USA anslås det, at der er omkring 1,5 millioner, der bliver ramt hvert år. Der har i flere år været forsket i forskellige midler, som kan minimere skaderne på hjernen, men det har været svært at finde noget, der virkelig hjalp. I det stille har der imidlertid været forsket i, om hormonet progesteron kan hjælpe, og udsigterne er lovende. 


Der har været flere mindre forsøg, og da de har haft gode resultater, blev der iværksat et stort fase III forsøg. SyNAPSe III begyndte i USA i 2010 og skal omfatte i alt 1180 patienter. Efter behandlingen bliver patienterne fulgt i 6 måneder efter behandlingen. 

Undervejs har forskningshospitaler i mange forskellige lande sluttet sig til forsøget: Thailand, Kina, Frankrig, England, Tyskland, Finland og mange andre, omkring 150 hospitaler i 21 lande (men ikke i Danmark). 


Patienterne får intravenøs tilførsel af progesteron så hurtigt som muligt, efter ulykken er sket - behandlingen skal begynde senest 8 timer efter - og i fem dage i alt. Hver patient (som bliver udvalgt ved lodtrækning) får først tilført en dosis på 0.71 mg/kg i den første time og derefter 0.5 mg/kg i timen i de resterende 119 timer.
Dvs. at en person, der vejer 75 kg får 53,25 mg den første time og derefter 37,5 mg i timen i fem dage.

De tidligere forsøg har vist, at progesteron er sikkert - også i de mængder - for både mænd og kvinder, og foreløbige rapporter tyder på, at progesteron ikke bare giver en formindsket dødelighed men også gør, at patienterne kommer sig bedre og i mindre grad får langvarige skader efter behandlingen. 

Opdatering - September 2013
Der er nu blevet behandlet 1180 patienter i SyNAPSe III forsøget, og den første del er dermed afsluttet. Nu skal de sidste patienter følges i 6 måneder, og derefter vil resultaterne blive offentliggjort, formodentlig i maj 2014. 
Undervejs er der blevet lavet 5 vurderinger af sikkerheden ved at bruge progesteron, og hver gang har resultatet været, at det var sikkert og virksomt, og at forsøget skulle fortsætte. Du kan læse en artikel om forsøgets status her.