Nej, kære gynækolog, planteøstrogener er ikke bioidentiske hormoner

En fejlagtig oversættelse betyder, at kvinder fremover vil få forkerte oplysninger om bioidentiske hormoner hos deres gynækolog

Det er ellers meget enkelt: Bioidentiske hormoner er hormoner, som er magen til kroppens egne hormoner. De kaldes også "humane" hormoner eller "naturlige" hormoner, f.eks. "humant østrogen" = "bioidentisk østrogen". En præcis definition uden nogen form for mysticisme. Alligevel går det gang på gang galt, når danske læger skal håndtere denne betegnelse, og nu har det resulteret i en fejloversættelse af de internationale retningslinjer for gynækologer. Det er retningslinjer, som bl.a. instruerer gynækologerne i, hvad de skal informere deres patienter om i bestemte situationer.

Således er der fornylig kommet nye retningslinjer for "postmenopausale" kvinder - kvinder i overgangsalderen. De hedder

"Postmenopausal hormonterapi med udgangspunkt i NICE guideline (2017)"

Det er en opsummering af engelske guidelines, som er lavet af National Institute for Health and Care Excellence (deraf det poetiske navn NICE). Langt hen ad vejen har man lavet en trofast oversættelse af de engelske retningslinjer, men da man nåede til afsnittet om bioidentiske hormoner, har man åbenbart ikke anet, hvad der blev ment med den engelske tekst.

Punkt 21, side 55:
21. Forklar kvinderne at effekten og sikkerheden ved brug af bioidentiske hormoner, eksempelvis planteøstrogener er ukendt.

Det er lykkedes at lave 2 alvorlige fejl i denne ene sætning.

1) Planteøstrogener er ikke bioidentiske hormoner. De har en anden molekylær sammensætning end de hormoner, som menneskekroppen producerer.

2) Bioidentiske hormoner er f.eks. det østradiol, som læger ordinerer til en konventionel hormonbehandling. Det kan f.eks. hedde Vagifem, Vivelle Dot eller Østradiol "DLF". Naturligt, humant østrogen, som det kaldes på pro.medicin.dk. Mener man virkelig, at effekten og sikkerheden ved brug af disse bioidentiske hormoner er ukendt?

Nej, det mener man nok ikke. Man har tydeligvis bare ikke fattet, hvad ordet "bioidentisk" betyder.

Det har man dog i den engelske NICE-gruppe. Det afsnit, som den danske retningslinje er oversat fra, handler nemlig om noget helt andet. Det lyder sådan her:

Explain to women that the efficacy and safety of unregulated compounded bioidentical hormones are unknown.

Nøgleordene er "unregulated compounded". Det betyder ikke-regulerede, magistrelt fremstillede. Retningslinjen handler om en bestemt type af bioidentiske hormoner, nemlig dem, som ikke er fremstillet af industrien og underlagt den normale kontrol. Effekten af disse vurderes til at være ukendt - af den indlysende grund, at man ikke har nogen garanti for indholdet.

Men i den danske udgave er dette altså blevet til en advarsel mod bioidentiske hormoner i det hele taget. Selv om bioidentiske hormoner udskrives i stor stil af både læger og gynækologer i form af østradiol.

Det er trist at opleve, at elementære begreber ikke bliver forstået af ledende overlæger, som har godkendt disse retningslinjer. Men hvis du læser dette som patient, så er du i hvert fald nu forberedt på, at hvis din gynækolog overholder retningslinjerne, når hun informerer dig om bioidentiske hormoner, så vil det være det rene, meningsløse vrøvl, du får at høre.

--------------
Hvad er naturlige hormoner? Se definitionen her.

De danske retningslinjer for gynækologer er udgivet af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi på
www.dsog.dk
- hvor de kan findes under Guidelines -> Gynækologi -> Endokrinologi

Her er direkte link til den danske guideline:
Postmenopausal hormonterapi med udgangspunkt i NICE guideline (2017)

Link til den originale engelske guideline:
https://www.nice.org.uk/guidance/ng23/chapter/recommendations

- hvor afsnittet har nr. 1.4.15 og er placeret under overskriften
Complementary therapies and unregulated preparations

- fordi det er dét, det handler om: unregulated preparations - hvorimod afsnittet af uransagelige årsager i den danske udgave er placeret under

"Ændret seksualfunktion" (!)