Myter om hormoner: "Progesteron gi'r kræft!"

Hvad er forskellen på "nor-ethisteron" og naturligt progesteron? Det ved lægerne ikke, for de har aldrig lært noget om det...

af ANETTE OG JENS-OLE PAULIN

Ind imellem får vi henvendelser fra folk, der har været hos deres læge og har bedt om naturligt progesteron, inspireret af vores bog - og har fået den kategoriske besked, at ”progesteron gi'r kræft!” Og selv om de har læst vores bog, så vil de nu gerne lige høre, om der ikke bare er en lille bitte smule om det, siden nu deres læge siger det med så stor overbevisning...?

Ja, det er svært ikke at komme i tvivl, når en læge udtaler sig med så stor sikkerhed. Hvor har de det fra? Når så mange læger siger det, må der vel være noget om det!?Men det er der ikke. Det kan siges meget enkelt: Der er ingen forskning, som kan underbygge, at naturligt progesteron giver kræft. Lægernes problem er, at de kender forskningen i de syntetiske hormoner – og tror, at det er al den forskning, der findes. Vi har et konkret eksempel, hvor en læge var så respektfuld over for patienten, at hun faktisk henviste til nogle videnskabelige kilder, som patienten kunne gå hjem og læse, og som ville bekræfte, at progesteron giver kræft. Denne kilde befandt sig på hjemmesiden for ”Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi” – og går man ind her, får man en forklaring på, hvorfor lægerne bliver ved med at tro, at ”progesteron giver kræft”. Her finder man nemlig meget omfattende forskningsresultater om hormoner og en omhyggelig gennemgang af dem. Ved første øjekast ligner det noget, der dækker hele hormon-området. Men det er ikke tilfældet. Al forskning i naturligt progesteron er udeladt, som om det ikke eksisterer.

Gå selv ind på http://dsog.dk. Vælg ”Guidelines” og ”Gynækologi”. Her findes en masse forskning – og intet af det omhandler naturligt progesteron. Der er flere afsnit, der har med kræft at gøre, bl.a. om p-piller og brystkræft - men i p-piller bruges der udelukkende syntetiske progestiner, så det er ikke forskning i naturligt progesteron. Man kan f.eks. også gå ind under "Peri- og postmenopausal hormonterapi" og finde dette dokument:
http://gynobsguideline.dk/hindsgavl/Periogpostmenopausalhormonterapi.pdf
Her vil man kunne se, at der er tale om forskning i såkaldt kombinationsbehandling med østrogen og gestagen - og det er den traditionelle behandling, hvor der bruges syntetisk progestin, ikke naturligt progesteron. Og det er sandt, at denne forskning viser øget risiko for brystkræft. Det er bl.a. WHI-studiet, der er omtalt her, hvor naturligt progesteron slet ikke var med, eller se f.eks. Magnusson et al. (side 36 i pdf-filen), som skriver:
""Der var ingen forskel på risikoen ved kombineret HT op til 5 år ved brug af medroxyprogesteron hhv norethisteron. Efter fem år var der for få brugere i medroxyprogesterongruppen til at kunne sammenligne. En subanalyse af norethisteron-gruppen viste per års brug en OR ved kontinuert behandling"
Hvis du har læst ”Naturlig hormonterapi – opgør med østrogenmyten”, så ved du, at de to nævnte hormoner, medroxyprogesteron og norethisteron, IKKE er naturligt progesteron, og at de har ganske andre virkninger end naturligt progesteron.
Det samme gør sig gældende under f.eks. livmoderkræft, hvor der henvises til tre hovedkilder (side 44, øverst): WHI, HERS II og Grady et al. 1995. Ingen af disse studier omfatter naturligt progesteron.

Hvad denne læge har henvist til, er forskning i syntetiske progestiner, ikke i naturligt progesteron. Men hun er ikke selv klar over det. Hun har aldrig fået at vide, at der er forskel, så hun gør det i god tro. Den omfattende forskning i naturligt progesteron, og den store forskel i virkemåde, er simpelthen ikke noget, lægerne hører om under deres uddannelse.
Så man må bære over med sin læge, hvis vedkommende siger, at ”progesteron giver kræft”. Lægen tror jo, at han eller hun har lært, hvad der er at lære om hormoner, i løbet af sin uddannelse - ligesom gynækologerne regner med, at forsknings-siderne på "Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi" forsyner dem med en fyldestgørende redegørelse for forskningen på området. Men som vi har set: det gør de ikke.

Så kan man printe noget forskning ud, f.eks. fra bogens hjemmeside på hormoner.vingholm.dk og vise den til lægen, f.eks. det franske E3N-studie, som omfatter over 80.000 kvinder og viser, at naturligt progesteron - og kun naturligt progesteron - ikke øger risikoen for brystkræft ved hormonbehandling i overgangsalderen.
Og her på bloggen kan du finde ny forskning om naturligt progesterons evne til at beskytte mod kræft under "Progesteron mod kræft."
Men selve bogen indeholder selvfølgelig langt mere forskning. Så bedst af alt vil det være at få lægen til at læse ”Naturlig hormonterapi – opgør med østrogenmyten”. For det har din læge også. Et valg.

Vi går på mytejagt i en række artikler her på bloggen. Du kan se, hvad vi har skrevet om indtil nu under etiketten: Myter om hormoner.