Dr. John Lee - 30 års oprør mod ”lægevidenskaben”

En af pionererne inden for naturlig hormonterapi er dr. John Lee. Han var en almindelig praktiserende læge, da han ved en konference i 1970’erne hørte et foredrag, som handlede om, at det er progesteron, kvinder har brug for til forebyggelse og behandling af osteoporose, ikke østrogen. Det vakte hans interesse, og han gik igang med at undersøge, hvad der fandtes af materiale om det. Fra 1979 begyndte han at give progesteron til kvindelige patienter med osteoporose, og han konstaterede, at det hjalp dem. Samtidig fortalte mange af dem om væsentlige forbedringer af andre helbredsproblemer. Det styrkede hans interesse, og han begyndte at forske i hormoner, først og fremmest østrogen og progesteron.
Han blev klar over, at progesteron har mange funktioner i kroppen, og at det på mange måder afbalancerer østrogen. Han opfandt begrebet ”østrogen-dominans” som et udtryk for det forhold, at der er for meget østrogen i forhold til progesteron.

John Lees tilgang var på mange måder et opgør med lægevidenskabens dogmer.
Da hans bog What your Doctor May Not Tell You About Menopause udkom i 1995, blev han latterliggjort for mange af de ting, han beskrev i bogen.
Almindelige læger troede ikke på, at man kunne optage hormoner gennem huden – i dag er det helt accepteret og bruges også af medicinalfirmaerne.
Progesterons mange forskelligartede funktioner i kroppen bliver nu også bekræftet af kliniske forsøg inden for neurovidenskaben.
John Lee var overbevist om, at naturlige hormoner var bedre og sikrere end de syntetiske – og på det tidspunkt var den generelle overbevisning hos lægerne, at syntetiske hormoner var sikre og effektive. Senere kom de store undersøgelser, bl.a. i USA, som viste at syntetiske hormoner medførte meget store risici for de kvinder, der brugte dem.
Og endelig gjorde John Lee oprør mod den gængse opfattelse, at det, kvinder har brug for, er østrogen. Hans erfaring og forskning viste, at det ikke var sandt – det, kvinder først og fremmest har brug for, er progesteron! Også mænd har brug for det – i små doser. Ikke mindst i dag hvor vi alle udsættes for massive mængder fremmedøstrogener hele livet, kan progesteron beskytte os mod deres negative virkninger.
Myten om det manglende østrogen er dog desværre stadig fremherskende – selvom flere og flere bliver bevidste om, at det netop er ... en myte.  

Dr. Lee formulerede 3 regler for hormonterapi:

1. regel: Brug kun hormoner, hvis du har brug for dem (f.eks. hvis niveauerne er målbart lave og/eller du har klare symptomer)

2. regel: Brug bioidentiske hormoner i stedet for syntetiske hormoner

3. regel: Brug kun hormoner i doser, som skaber hormonel balance

Og man kunne tilføje en 4. regel, som går igen i alle hans bøger: Tag aldrig østrogen uden også at tage progesteron.