Lægerne påfører kvinder en helt unødig kræftrisiko

E3N-studiet omfatter 80.000 kvinder.
AF ANETTE OG JENS-OLE PAULIN

Tusindvis af kvinder i overgangsalderen påføres hvert år en helt unødig risiko for kræft, fordi lægerne ignorerer forskningen. Der er efterhånden solid dokumentation for, at naturligt progesteron eliminerer risikoen for kræft ved hormonbehandling – så solid, at man i større, kliniske forsøg i udlandet for længst har droppet den form for hormonbehandling, som tilbydes danske kvinder, og i stedet er gået over til at kombinere alle former for hormonbehandling i overgangsalderen med naturligt progesteron.1)
At den danske hormonbehandling er håbløst forældet fremgår blandt andet af det franske E3N-studie,
der omfatter over 80.000 kvinder, som blev fulgt igennem 18 år2) – usædvanlig lang tid for et videnskabeligt studie og usædvanligt mange kvinder, og det er selvfølgelig med til at give en høj grad af sikkerhed for resultatet.
Og resultatet var ganske entydigt: De kvinder, der fik østradiol sammen med et syntetisk progestin, havde 69% øget risiko for brystkræft. De kvinder, der fik østradiol alene, havde 29% øget risiko for brystkræft. De kvinder, der fik østradiol sammen med naturligt progesteron, havde en øget risiko på 0%. Nul procent.
Og hvilken af disse 3 typer hormonbehandling bliver ikke tilbudt til danske kvinder? Den med 0% risiko.

Den danske hormonbehandling bygger i høj grad på myter i stedet for reel forskning. Hvis du som kvinde i overgangsalderen går til din læge og beder om naturligt progesteron, kan du f.eks. få at vide, at ”naturligt progesteron desværre ikke kan beskytte livmoderen godt nok” ved en østrogenbehandling, selv om en lang række studier har dokumenteret, at naturligt progesteron beskytter livmoderen mindst lige så godt som de syntetiske progestiner. Det er bl.a. konklusionen i et meta-studie – dvs. et studie, der samler resultaterne af alle eksisterende studier på området – , publiceret i ”Clinical Therapeutics” i 1999. Så længe er denne viden altså blevet ignoreret i det danske sundhedsvæsen, som i stedet er fortsat ufortrødent med at påføre kvinder en øget risiko for kræft, mens de samtidig bilder dem ind, at denne risiko ”desværre” ikke kan undgås.
Naturligt progesteron anvendes til hormonbehandling i en lang række lande omkring os, bl.a. England, Irland, Tyskland, Belgien og Frankrig. Går man ind på den danske Lægemiddelstyrelses oversigt over produkter, der har markedsføringstilladelse i Danmark, finder man også ”Utrogestan” - naturligt progesteron, godkendt til beskyttelse af livmoderen i forbindelse med østrogenbehandling i overgangsalderen. Markedsføringstilladelsen bliver dog ikke brugt, fordi ingen efterspørger naturligt progesteron her i landet. Lægerne efterspørger det ikke. Kræftens Bekæmpelse efterspørger det ikke. Sundhedsstyrelsen efterspørger det ikke. Alle fortæller de os, at de gør alt, hvad de kan, for at ”knække cancer”, mens de samtidig fastholder forældede behandlinger, der åbenlyst øger risikoen for kræft.

Naturligt progesteron har den videnskabelige betegnelse P4. Det kaldes naturligt, fordi det er magen til det progesteron, som vores krop selv producerer, og derfor kan det udføre alle de samme, gavnlige funktioner i vores krop, som kroppens eget hormon udfører. Det gælder ikke alene beskyttelse mod overdreven cellevækst, der kan føre til kræft, det gælder også beskyttelse af blodårerne, så risikoen for blodpropper nedsættes, og vedligeholdelse af hjerne og nervesystem, som kan forebygge demens og sklerose.
Vi synes, at fordelene ved de naturlige hormoner nu er blevet ignoreret længe nok. Derfor har vi skrevet bogen ”Naturlig hormonterapi – du har et valg!”, hvor vi fremlægger forskningen og beskriver, hvordan man ved hjælp af de naturlige hormoner kan genskabe og vedligeholde en sund hormonbalance, også i overgangsalderen. Vi ser på en lang række sygdomme, som forskningen har vist hænger sammen med hormonel ubalance, og hvad man kan gøre for at genskabe balancen. Bogen har henvisning til over 250 forskningsresultater publiceret i anerkendte tidsskrifter. Så her er omsider en mulighed for at få den viden, som lægerne burde give dig – men som kun ganske få af dem har kendskab til.

Flere artikler her på bloggen om forskning i progesteron mod kræft.

----
1) ELITE-studiet: Hodis HN et. al.: ”Methods and baseline cardiovascular data from the Early versus Late Intervention Trial with Estradiol,” Menopause, april 2015 samt KEEPS-studiet: Wharton W et al.: ”Rationale and design of the Kronos Early Estrogen Prevention Study (KEEPS).” Brain Research, 2013 Jun 13.

2) Fournier A et al.: ”Unequal risks for breast cancer associated with different hormone replacement therapies: results from the E3N cohort study.” Breast Cancer Research and Treatment, Jan. 2008.

3) Lignieres BD: ”Oral Micronized Progesterone.” Clinical Therapeutics Vol. 21, No. 1, P 41-60, 1999.

----